SushiMi - Regulamin programu lojalnościowego

1. Zasady ogólne

 

1. Program lojalnościowy SushiMi (zwany dalej „Programem”) jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego paleczkami.pl znajdującego się pod adresem http://www.paleczkami.pl, zwanego dalej Sklepem.
2. Właścicielem Sklepu, a zarazem organizatorem i operatorem Programu jest firma Trigonal Tomasz Krawczyk, zwana dalej Trigonal.
3. Niniejszy regulamin określa wszelkie warunki uczestnictwa oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikami Programu a firmą Trigonal Tomasz Krawczyk.
4. Przez Uczestnika Programu rozumie się osobę fizyczną, dysponującą hasłem dostępu do konta internetowego założonego w Sklepie. W przypadku konta użytkowanego przez podmiot nie będący osobą fizyczną, Uczestnikiem Programu jest reprezentująca go osoba fizyczna dysponująca hasłem dostępu do tego konta.
5. Poprzez decyzję o wykorzystaniu zebranych punktów SushiMi Uczestnik Programu akceptuje niniejszy Regulamin.
6. Punkty SushiMi, które zgromadzi Uczestnik Programu, wg ustalonego w Regulaminie przelicznika, może przy najbliższych zakupach w Sklepie wykorzystać opłacając nimi całość lub część zamówienia
7. Uczestnik Programu gromadzi punkty SushiMi w wyniku działań i zdarzeń określonych w punkcie III niniejszego Regulaminu, pt. Zasady gromadzenia punktów programu SushiMi. Ten punkt regulaminu określa również szczegółowe reguły, wg których Uczestnik Programu otrzymuje punkty.
8. Program rozpoczyna się dnia 01.10.2010 – począwszy od tego dnia Użytkownicy mogą gromadzić Punkty SushiMi.

 

2. przystąpienie do programu SushiMi

 

1. Przystąpienie do programu następuje w momencie rejestracji użytkownika
2. Przystąpienie do Programu nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami ze strony Uczestnika, za wyjątkiem obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu Sklepu

 

3. Zasady gromadzenia punktów SushiMi – sposób pierwszy – zakupy

 

1. Punkty SushiMi można zdobywać poprzez zakupy w sklepie www.paleczkami.pl. Za każde zakupy dokonane w Sklepie Uczestnik Programu otrzymuje punkty w momencie, gdy wpłata za to zamówienie zostanie zaksięgowana przez obsługę sklepu. Wówczas można wykorzystać je do opłacenia nowych zamówień. Do momentu zaksięgowania przyznane punkty nie są widoczne na koncie Użytkownika i nie ma możliwości ich wykorzystania.
2. Ilość możliwych punktów do zdobycia podana jest przy każdym produkcie.
3. W przypadku anulowania zamówienia, które było podstawą do przyznania punktów SushiMi, zostają one również anulowane w części, która pochodzi z tego zamówienia. Anulowanie punktów następuje również w przypadku nieodebrania przesyłki przez zamawiającego lub zwrotu zakupionego towaru w ramach odstąpienia od zakupu.
4. Obsługa Sklepu może anulować całość lub część zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów SushiMi również wtedy, gdy podczas ich gromadzenia został naruszony niniejszy regulamin lub regulamin Sklepu.
5. Punktów SushiMi nie można przekazywać innym Uczestnikom Programu ani żądać ich wymiany na inne korzyści, niż przewidziane przez niniejszy Regulamin.

 

4. Zasady gromadzenia punktów SushiMi – sposób drugi – opinie produktów

 

1. Punkty SushiMi można zdobywać poprzez dodawanie opinii na temat produktów.
2. Opinie można dodawać tylko do produktów, które zostały zakupione przez użytkownika. Opinie dodane do produktów, które nie były zakupione nie będą akceptowane.
3. Ilość możliwych punktów do zdobycia to 5 za jedną opinię.
4. Opinie o produktach może dodawać każdy użytkownik, jednak punkty zostaną przyznane tylko użytkownikom zarejestrowanym w sklepie pałeczkami.pl.
5. Warunkiem przyznania punktów jest akceptacja opinii przez administrację sklepu.
6. Opinie o produktach dodawane w sklepie:
· powinny być pisane w sposób poprawny językowo,
· nie mogą zawierać słów uznanych za wulgarne ani sformułowań obrażających kogokolwiek,
· powinny być pisane w sposób merytoryczny - by miały wartość dla osób zainteresowanych danym produktem. Komentarze lakoniczne, w stylu "jest ok, może być", albo "okropny, nie nadaje się" będą odrzucane a punkty nie zostaną przyznane.
7. Opinie nie spełniające powyższych warunktów lub takie, w przypadku których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zostały wystawione przez faktycznego użytkownika produktu, zostaną odrzucone i nie będą dopuszczone do publikacji a punkty nie zostaną naliczone.
8. Administracja sklepu zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania, która opinia spełnia warunki dopuszczające do jej opublikowania a która nie.

 

5. Zasady wykorzystania punktów SushiMi

 

1. Punkty SushiMi można wykorzystać do całkowitego – o ile pozwala na to stan punktów – opłacenia zamówienia.
2. Konwersji punktów dokonuje się wg następującego przelicznika: 10 punktów SushiMi = 1 zł brutto.
3. O tym, czy wykorzystać zebrane punkty decyduje Uczestnik Programu podczas składania zamówienia w koszyku Sklepu.
4. Punkty SushiMi uzyskane w danym zamówieniu nie mogą być wykorzystane podczas opłacania tegoż zamówienia.
5. Wykorzystać punkty SushiMi można tylko składając osobiście zamówienie na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie. Nie ma możliwości wykorzystania zebranych punktów składając zamówienie w inny sposób.
6. Wykorzystania punktów SushiMi może dokonać wyłącznie Uczestnik Programu posiadający hasło dostępu do konta internetowego, w ramach którego punkty były gromadzone. Posłużenie się hasłem dostępu do konta jest równoznaczne z autoryzacją i identyfikacją Uczestnika Programu. Firma Trigonal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu posłużenia się hasłem przez osobę nieuprawnioną lub wykorzystania punktów w sposób niezgodny z intencją Uczestnika.
7. Wykorzystanie punktów SushiMi zostaje odnotowane w historii zakupów klienta, znajdującej się w części „Moje Konto” Użytkownika.
8. Firma Trigonal Tomasz Krawczyk zachowuje możliwość udostępniania w przyszłości innych niż rabat możliwości wykorzystania punktów SushiMi. O warunkach takich możliwości Uczestnicy Programu zostaną poinformowani na stronach internetowych Sklepu lub za pomocą poczty e-mail, na co Uczestnik Programu wyraża zgodę.
9. Punkty SushiMi zachowują swoją ważność przez rok czasu od ostatniego zdarzenia powodującego wzrost ich stanu (dokonanie zakupu lub dodanie opinii). Po upływie roku od dnia, w którym nastąpiło ostatnie zwiększenie salda punktów, całość zostaje automatycznie anulowana. Anulowanie punktów z powodu upływu czasu ich ważności nie jest podstawą do reklamacji.

 

6. Likwidacja programu lojalnościowego SushiMi

 

1. Firma Trigonal Tomasz Krawczyk może dowolnie zadecydować o zakończeniu programu. W przypadku takiej decyzji firma umieści odpowiednie informacje w korespondencji mailowej oraz na stronach internetowych sklepu pałeczkami.pl.
2. W momencie likwidacji Programu niewykorzystane punkty SushiMi ulegają przepadkowi. Nie ma możliwości domagania się przez Uczestników Programu po upłynięciu terminu jego likwidacji realizacji rabatów wynikających z posiadanych punktów ani żadnych innych świadczeń.

 

7. Postanowienia końcowe

 

1. Dane osobowe przekazywane w ramach programu mogą być użyte przez firmę Trigonal w celach marketingowych związanych wyłącznie z Programem. Dane te nie będą udostępniane na jakichkolwiek zasadach innym podmiotom i będą odpowiednio zabezpieczone przed dostępem do nich przez osoby niepowołane. Uczestnik Programu ma prawo do wglądu i korekty własnych danych osobowych.
2. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu jego Uczestnicy mogą uzyskać na stronie internetowej sklepu pałeczkami.pl. Strona internetowa Sklepu, a w szczególności niniejszy regulamin, stanowią jedyne wiążące źródło informacji o Programie. Informacje te można również uzyskać telefonicznie lub pisząc na e-mail biuro@paleczkami.pl.
3. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami SushiMi mogą być rozpatrywane tylko po wskazaniu danych klienta oraz szczegółów zamówienia lub opinii które mogły spowodować uzyskanie punktów. Reklamacje należy kierować telefonicznie lub e-mailem na adres biuro@paleczkami.pl.
4. Trigonal Tomasz Krawczyk zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym uczestników programu za pośrednictwem stron internetowych sklepu pałeczkami.pl oraz korespondencji e-mail.
5. Regulamin i zasady Programu nie wyłączają żadnych postanowień Regulaminu sklepu pałeczkami.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Rozumiem
pixel